MONTAŽA TELEVIZORA NA ZID

Ugradnja i zamena svih vrsta nosača za televizore.